Überall suchen

Details zum Objekt: Pvnkta z zywota Wielkiey Sługi Bożej B. Kvnegvndy Panny, Krolewny Węgierskiey, Xiężny Polskiey, Xięni Sądeckiey, Zakonu O.S. Franciszka, wypisanego od kronikarzow polskich [...] Krolestwu Polskiemu, Węgierskiemu i całemu światu przypomniane. Od Oycow Franciszkanow Prowincyi Polskiey R.P. 1695 [...]

Herunterladen

Siehe auch

Wir verwenden Dateien durch die Cookie-Qualitätsverbesserungsschicht unserer Website. Für weitere Informationen, lesen Sie bitte das Dokument Datenschutzbestimmungen