Search everywhere

Publication group: Zarządzanie i Marketing

Structure
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas dawnej Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu.
We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy