Object's details: Ostateczne wyniki spisu czerwcowego z zakresu użytkowania gruntów, powierzchni zasiewów oraz zwierząt gospodarczych dotyczące m. Wrocławia i woj. wrocławskiego (Dolnego Śląska) w 1974 r.

Download
We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy