Publication group: Śląsk Cieszyński w latach 1923-1930. Wybory do wydziałów gminnych na Śląsku Czechosłowackim 1923, 1924; wybory do Zgromadzenia Narodowego w Czechosłowacji w 1925 r.

Structure
We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy