Object's details: Mowa wypowiedziana przy pierwszem czytaniu budżetu dnia 29. października 1912 r.

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy