Object's details: Konsument w turystyce w obliczu współczesnych zjawisk i trendów w sferze konsumpcji

Structure
Studia Ekonomiczne - Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach.

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy