Object's details: Statut Polskiego Stronnictwa Chrześcijańskiej Demokracji uchwalony na 2 Ogólnopolskim Kongresie Stronnictwa z dnia 31 maja i 1 czerwca 1925 roku

Download
We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy