Object's details: Początki instytucjonalizacji szkoły naukowej w pedagogicznym ośrodku akademickim Uniwersytetu Śląskiego. (Działalność organizacyjna i naukowa Zakładu a następnie Katedry Pedagogiki Społecznej w latach 1974–2006)

Structure

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy