Object's details: Socjolog w zakładzie pracy - nowe wyzwania i perspektywy : skrypt dla studentów zorientowanych na praktykę wykonywania zawodu w aspekcie wyzwań współczesnego marketingu i zarządzania personelem : wprowadzenie

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy