Details zum Objekt: Statut "Macierzy Szkolnej" Księstwa Cieszyńskiego w obrębie Republiki Czechosłowackiej przyjęty do wiadomości przez Śląski Rząd krajowy w Opawie reskryptem z dnia 31 maja 1921, L. XII.-86/1

Struktur
Statuty i regulaminy z lat 1801-1939.
Wir verwenden Dateien durch die Cookie-Qualitätsverbesserungsschicht unserer Website. Für weitere Informationen, lesen Sie bitte das Dokument Datenschutzbestimmungen