Details zum Objekt: Zywot S. Iędrzeia Korsyna Karmelity, Biskupa Fesulanskiego. Przez Oyca Swiętego Vrbana VIII teraz świeżo w poczet świętych biskupow policzonego, roku 1629. Dnia 22. kwietnia. [...] teraz nowo od Jasnie Wielebnego Oyca Franciszka Wenturyusza [...] pisany. A przez X. Bazylego Iarockiego [...] dla pożytku wiernych pilnie na polski przetłumaczony y w druk podany [...]

Herunterladen

Siehe auch

Wir verwenden Dateien durch die Cookie-Qualitätsverbesserungsschicht unserer Website. Für weitere Informationen, lesen Sie bitte das Dokument Datenschutzbestimmungen