Object's details: Innowacje jako element budowania gospodarki opartej na wiedzy w aspekcie założeń Strategii Lizbońskiej

Download
Structure
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu.
We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy