Object's details: Wielowymiarowe traktowanie strategii jakości przedsiębiorstw a Strategiczna Karta Wyników (Balanced Scorecard)

Download
Structure
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu.
We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy