Object's details: Katowice. Dzisiejsza ul. Młyńska: pośrodku Katolicka Szkoła Ludowa, w głębi młyn parowy Fiedlera i Glasera

Download
Structure

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy