Object's details: Katowice. Willa Grundmanna (nieistniejący budynek na rogu dzisiejszych ulic Warszawskiej i Bankowej)

Download
Structure
We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy