Szczegóły obiektu: Zaproszenie na I Licealne Sympozjum Historyczne w 650 rocznicę przyłączenia Kresów do Polski przez Kazimierza Wielkiego 1366-2016.

Używamy plików cookies, by nieustannie zwiększać komfort przeglądania naszej strony internetowej. W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o zapoznanie się z dokumentem Polityki Prywatności