Zespół Koordynacyjny

Zespół Koordynacyjny
Śląskiej Biblioteki Cyfrowej

(w kolejności alfabetycznej)

dr Teresa Dębicka - Biblioteka Śląska (SPD),
dr Aneta Drabek - Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego (koordynator stały),
Arleta Opala - Biblioteka Śląska,
Remigiusz Lis
- Biblioteka Śląska (koordynator stały), przewodniczący,
dr Barbara Maresz - Biblioteka Śląska,
Mirosław Skibski - Bractwo Gwarków Związku Górnośląskiego.


mail: zksbc@bs.katowice.pl

Używamy plików cookies, by nieustannie zwiększać komfort przeglądania naszej strony internetowej. W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o zapoznanie się z dokumentem Polityki Prywatności