Publication group: Polityka gminna. Sprawozdanie rachunkowe gminy Bystrzyca za 1904 r. Wycinki z gazet o stanowisku socjalistów w sprawach społecznych polityki gminnej. 1904-1912

Structure
We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy