Publication group: Ulotki i afisze przedwyborcze oraz o polskich imprezach na Zaolziu. Afisze PPS związane z wyborami do Sejmu i Senatu w 1928 r., imprezy różnych organizacji na Zaolziu - "Siła", spółdzielnie i in.

Structure
We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy