Publication group: Parlament wiedeński. Odbitki i wycinki z protokołów stenograficznych parlamentu wiedeńskiego z lat 1911, 1912, 1913, 1917. Druki, wnioski poselskie, interpelacje, projekty ustaw i pojedyncze protokoły stenograficzne, dzienniki ustaw. 1854 -1918

Structure
We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy