Object's details: Robinson Kruzoe. Obraz sceniczny ze śpiewami i tańcami w 3 aktach, 4 odsłonach według powieści Defoe'go; Moja siostra i ja, komedja muzyczna w 2 aktach z prologiem i epilogiem według Berra i Verneullar

Download
Structure
Teatry Miejskie we Lwowie. Sezon 1933/1934.
We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy