Object's details: Rodzina. Komedja w 3 aktach Antoniego Słonimskiego; Towariszcz. Komedja w 4 aktach J. Deval'a; Gospoda pod Białym Koniem. Widowisko muzyczne w 3 aktach W. [sic!] Müllera; Candida. Komedia w 3 aktach G.B. Shaw'a.

Download
Structure
Teatry Miejskie we Lwowie. Sezon 1933/1934.
We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy