Object's details: Gotówka. Komedja w 3-ch aktach Eryka Ebermayera i Franciszka Cammerlohra. Przekład Władysława Krzemieńskiego

Download
Structure
Teatry Miejskie we Lwowie. Sezon 1933/1934.

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy