Object's details: Gospoda pod Białym Koniem. Widowisko muzyczne w 3-ch aktach W. [sic!] Müllera według kom. Blumenthala i Kadelburga, muz. Benatzky'ego, przekł J. Wójcickiego; Mistrz Manole. Dramat w 4 aktach napisał Lucjan Blaga, przekład: Dusza Czara, Eugenjusz Stec; Candida. Komedja w 3 aktach G. B. Shawa, przekład Florjana Sobieniowskiego; Towariszcz. Komedja w 4 aktach J. Deval'a, przekł. i oprac. tekstu B. Gorczyńskiego; Waterloo. Komedja w 3-ch aktach Wilhelma Raorta

Download
Structure
Teatry Miejskie we Lwowie. Sezon 1933/1934.
We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy