Object's details: Człowiek, który był czwartkiem. Sztuka w 4-ch aktach według powieści G. K. Chestertona; No, No, Nanette. Operetka w 3 aktach muzyka Vincent Youmans; Rodzina. Komedja w 3 aktach Antoniego Słonimskiego

Download
Structure
Teatry Miejskie we Lwowie. Sezon 1933/1934.
We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy