Object's details: Człowiek, który był czwartkiem. Sztuka w 4-ch aktach według powieści G. K. Chestertona; Rodzina. Komedja w 3-ch aktach Antoniego Słonimskiego; Towariszcz. Komedja w 4 aktach J. Devala

Download
Structure
Teatry Miejskie we Lwowie. Sezon 1933/1934.
We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy