Object's details: Pieniądze to nie wszystko, komedja w 2-ch częściach 19-tu obrazach Władysława Bus-Fekety; Ivar Kreuger, film sceniczny w 3-ch aktach 17-tu obrazach Jerzego Tepy; Stefek, sztuka w 3 aktach J. Deval'a

Download
Structure
Teatry Miejskie we Lwowie. Sezon 1933/1934.

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy